Handelsbetingelser

Her kan du læse om vores handelsbetingelser.


Anette & Claes’ handelsbetingelser

Produkter og tjenester udbydes af

Anette & Claes
ejet af Gold Vision Instantly Unionize I/S

CVR: 37806870
Østergade 7D, 1.
8600 Silkeborg
Telefon: (+45) 3021 9686
Mail: info@anetteogclaes.dk

Sidst opdateret d. 16. april 2023

Omfang

Nærværende købsbetingelser er gældende for køb af forløb, live og online yogaforløb, abonnement på online yoga, personlig træning, events, workshops, kurser og retreats på anetteogclaes.dk.

Aftaleindgåelser

Du skal ved hvert køb acceptere købsbetingelserne. Du opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver. Aftalen bliver indgået på dansk, og dansk lovgivning er gældende.

Anette & Claes forbeholder sig ret til at annullere din ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. Anette & Claes tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte/udgåede varer samt leveringssvigt.

Priser

Alle priser er i DKK inkl. moms (25 %).

Alle priser er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende. Du bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt Anette & Claes accepterer ordren.

Prisen på eventuelle abonnementer kan reguleres løbende – dog med et varsel på min. 14 dage.

Betaling

Du kan betale med VISA/Dankort, VISA, Mastercard, JCB og via bankoverførsel. Betaling med betalingskort bliver gennemført i samarbejde med Stripe, som er godkendt efter de internationale kortorganisationers sikkerhedskrav.

Ved køb af ydelser trækkes beløbet med det samme. Ved køb af gavekort og yogaudstyr trækkes beløbet først, når varen er afsendt.

Du modtager en e-mail med bekræftelse på dit køb, når bestillingen er godkendt.

Fortrydelsesret

Der er 14 dages returret på alle produkter fra bestillingstidspunktet. Dog ikke på produkter og ydelser, som er taget i brug eller gennemført. Fortrydelsesretten gælder ligeledes ikke levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium.

Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået. Fortryder du dit køb inden 14 dage, skal du give Anette & Claes udtrykkelig meddelelse herom på ovennævnte mailadresse, hvorefter vi tilbagebetaler det fulde beløb. Dette gælder, medmindre der gælder særlige betingelser for det købte produkt eller ydelse.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i/modtagelse af eller ved uden videre at returnere købte produkter/ydelser.

Ved køb af abonnement til Yoga i hverdagen gælder følgende:
Når du tilmelder dig Anette & Claes’ online univers, Yoga i hverdagen, bliver dit medlemskab aktiveret med det samme. Du får dermed adgang til hele Yoga i hverdagens indhold, så snart din bestilling er gennemført, og du fraskriver dig derfor retten til at fortryde købet. Der er 7 dages prøveperiode til 0 kr. Hvis du afmelder dit abonnement inden prøveperiodens udløb, bliver du ikke opkrævet for abonnementsbetaling.

Afbud

Yogaforløb med ugentlige yogatimer

Er du forhindret i at deltage en eller flere gange i løbet af et forudbetalt yogaforløb, beder vi dig melde afbud på tlf. 3021 9686 senest 2 timer før timens begyndelse. Der gives ikke penge retur, hvis der er timer, du ikke kan komme til i løbet af forløbet, ligesom det ikke er muligt at deltage på andre hold.

Workshops og events

Ved afbud senest 3 dage før workshops og events tilbagebetaler Anette & Claes det fulde beløb. Ved afbud mindre end 3 dage før workshops og events refunderes det indbetalte beløb ikke. Pladsen kan dog overdrages til en anden person. I tilfælde af overdragelse bedes du sende en mail til ovenstående mailadresse med navn og telefonnummer på den person, som du overdrager pladsen til.

Opsigelse af forløb hos Anette & Claes

Opsiges et forudbetalt forløb, som er gået i gang, refunderes beløbet ikke.

Abonnement på Yoga i hverdagen

Medlemskab
Dit abonnement bliver fornyet, hvis du ikke har opsagt det, og så længe det kreditkort, der er brugt til at oprette abonnementet, er gyldigt.

Hver gang dit abonnement fornys, får du en kvittering pr. mail. Du kan også se kvitteringerne ved at logge ind på Yoga i hverdagen. Tryk på Din konto, vælg Køb. Du finder kvitteringerne ved at trykke på knappen Fakturahistorik under Betalingsmetode.

Hvis dit kort er udløbet eller skal skiftes, kan du gøre det ved at logge ind på yogaihverdagen.dk. Klik på ”Din konto” i øverste højre hjørne. Vælg Køb og tryk herefter på knappen Skift betalingsmetode under Betalingsmetode. Herefter kan du skifte dit betalingskort.

Hvis dit abonnement er lukket pga. spærret kort/nyt kort/manglende dækning, kan du genaktivere dit abonnement ved at logge ind på yogaihverdagen.dk og følge ovenstående beskrivelse og manuelt betale den forfaldne faktura.

Ønsker du at skifte abonnement, så log ind på yogaihvedagen.dk. Klik derefter på Din konto øverst i højre hjørne her på siden. Vælg Køb. Tryk på knappen Skift under Medlemskab. Herefter kan du vælge, hvilket abonnement du vil skifte til.

Opsigelse af medlemskab
Abonnementet fornys hver måned, hver tredje måned eller hvert år, alt efter hvilket abonnement du har valgt. Abonnementet opkræves automatisk på den gældende abonnementspris. Du kan opsige aftalen uden varsel, når du vil, inden kommende betalingsperiode, men den periode der allerede er betalt for, refunderes ikke.

Når du vil opsige dit abonnement, skal du logge ind på yogaihverdagen.dk. Klik derefter på Din konto i øverste højre hjørne. Vælg Køb. Tryk på knappen Afmeld abonnement under Medlemskab. Vælg en grund til, at du har valgt at opsige dit abonnement. Tryk på knappen Fortsæt annullering. Dit abonnement er hermed opsagt. Du modtager en mail med en bekræftelse, når din opsigelse er gået igennem.

Aflysning og udelukkelse

Anette & Claes kan opsige enhver aftale om deltagelse i et yogaforløb uden yderligere varsel. I tilfælde af opsigelse vil forudbetalingen for de resterende gange blive tilbagebetalt. Såfremt Anette & Claes ophæver en aftale om deltagelse i et yogaforløb på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art.

Aflysning af personlige forløb

Anette & Claes kan til hver en tid ophøre samarbejdet med en kunde i et personligt forløb. Kunden får da det resterende beløb svarende til antal klip refunderet.

Aflysning af ugentlige yogatimer

Anette & Claes kan til hver en tid aflyse en ugentlig yogatime med ned til en times varsel. Som udgangspunkt tilbyder Anette & Claes erstatning for den mistede undervisningsgang i form af en ekstra gang sidst i forløbet.

Er dette ikke er muligt tilbagebetaler Anette & Claes kunden det fulde beløb eller fratrækker beløbet fra næste forløbs pris, såfremt kunden fortsætter på det efterfølgende yogaforløb.

Aflysning af workshops/events

Aflysning af workshops/events kan ske ned til 24 timer før workshoppen/eventet. I tilfælde af aflysning af workshop/event, tilbagebetaler Anette & Claes det fulde beløb.

Force Majeure

I tilfælde af force majeure/force majeure lignende forhold som skyldes fx ændret lovgivning, myndighedernes foranstaltninger, konflikter på arbejdsmarkedet, brand, oversvømmelse, krig, terror, sabotage, ulykke af større omfang eller lignende hændelser anser vi os som fritaget fra vores forpligtelser i henhold til nærværende aftale. Det vil derfor ikke være muligt at få refunderet pengene for planlagte eller igangværende yogaforløb, events, rejser og retreats. Hvad angår events, rejser og retreats vil vi så vidt muligt forsøge at finde en ny dato for arrangementet og overføre din plads til denne hvis muligt.

Ordensreglement

Sko er ikke tilladt i salen. Inden for hoveddøren forefindes skohylder, hvor du bedes anbringe dine udendørssko. Ovenfor trappen forefindes knagerækker, hvor du bedes anbringe dit overtøj. Rygning er forbudt i Anette & Claes’ lokaler. Tag tasker og værdigenstande med ind i salen. Her findes hylder, hvor du kan anbringe disse. I alle Anette & Claes’ lokaler gælder, at du behandler tingene med omhu og efterlader dem i samme stand, som da du kom.

Helbredstilstand og personskade

Anette & Claes og Anette & Claes’ undervisere kan på intet tidspunkt stilles til ansvar for eventuelle skader påført under træningen/undervisningen eller som følge af træningen/undervisningen. Al træning er på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med Anette & Claes. Anette & Claes tager ikke ansvaret for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Her følges dansk erstatningsret på området.

Værdigenstande

Anette & Claes bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade. Tag derfor alt af værdi med ind i yogasalen, og stil det på de dertil indrettede hylder.

Rettigheder

Anette & Claes har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Levering og risiko

Ved køb af yogaforløb, workshops, events, rejser eller retreats skal kunden møde op for at få sin vare.

Ved køb af personligt forløb skal kunden efter aftale med Anette & Claes personligt møde op, medmindre varen er købt til en anden person. Ved personligt forløb aftales, hvornår disse møder skal afholdes. Hvis der ikke kan aftales en tid, som passer kunden, kan kunden gøre brug af de 14 dages fortrydelsesret (se fortrydelsesret).

Ved onlinekurser leveres forløbet med det samme, når Anette & Claes har modtaget betaling for produktet.

Ved online yogaforløb modtager køber en video om dagen eller om ugen alt efter forløbets art.

Ved køb af gavekort aftales indløsning med yoga matha jf. ovenstående.

Reklamationsret

Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer.

Læs mere om din reklamationsret på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Refusion

Hvis der er tale om refusion, refunderes pengene til det kort, som blev anvendt ved købet.

Datapolitik

Anette & Claes indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrevet. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger yoga matha har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på ovennævnte e- mail adresse. Se uddybende information om Anette & Claes’ privatlivspolitik her.

Forbehold for ændringer

Anette & Claes forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret, om der er sket ændringer.

Ændring af handelsbetingelserne

Anette & Claes forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser fra tid til anden. Den nye version har ikke tilbagevirkende kraft, og parterne er kun bundet af de handelsbetingelser, som er online den dag, ordren er placeret.

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus. Se link nedenfor.

Links

Forbrugerrådet: www.forbrugerraadet.dk.
Klageportal for Nævnenes Hus: kpo.naevneneshus.dk.